رویدادها
خبرها
کارخانه نوآوری محلی برای هم افزایی جوانان و ارائه ایده های نو و خلاقانه است

کارخانه نوآوری محلی برای هم افزایی جوانان و ارائه ایده های نو و خلاقانه است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: کارخانه نوآوری محلی برای هم افزایی جوانان و ارائه ایده های نو و خلاقانه است.

ادامه خبر
کارگاه های علم داده

کارگاه های علم داده

مجموعه کارگاه های علم داده با هدف ارتقا دانش فنی علاقه مندان به این موضوع با محوریت داده های شهری و در راستای برنامه های مشترک با دفتر همکاری های شهرداری در دانشکده علوم ریاضی و همت مرکز نوآوری شهری برگزار می گردد.

ادامه خبر
امضاء تفاهم‌نامه همراه اول و شهرداری مشهد

امضاء تفاهم‌نامه همراه اول و شهرداری مشهد

تفاهم‌نامه «توسعه خدمات دیجیتال و زیست‌بوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند» بین همراه اول و شهرداری مشهد امضاء شد.

ادامه خبر
دستگاه تسویه هوا برای صنف چرم سازان

دستگاه تسویه هوا برای صنف چرم سازان

جلسه معرفی اختراع دستگاه تسویه هوا برای صنف چرم سازان در کارخانه نوآوری شهر مشهد برگزار گردید.

ادامه خبر
جلسه مسئله یابی اداره تدارکات و ترابری

جلسه مسئله یابی اداره تدارکات و ترابری

اولین نشست مسئله یابی اداره تدارکات و ترابری شهرداری مشهد با مرکز نوآوری شهری برگزار گردید.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه فردوسی مشهد از کارخانه نوآوری

بازدید رییس دانشگاه فردوسی مشهد از کارخانه نوآوری


کارخانه نوآوری مشهد، مکانی برای کارآفرینی نخبه های دانشگاهی

ادامه خبر
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی؛

رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی؛


کارخانه نوآوری مشهد در ریل توسعه اقتصادی کشور است

ادامه خبر
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خبرداد؛

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خبرداد؛

پیشنهاد انتخاب نام بخش های مختلف کارخانه نوآوری مشهد توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ تبدیل سازه یک کارخانه قدیمی به فضایی برای همفکری

ادامه خبر

به مرکز نوآوری ملحق شوید ...