رویدادها
خبرها
رویداد منتورینگ نشانی

رویداد منتورینگ نشانی

در طی این رویداد قصد داریم تا به طور ویژه بر روی کسب و کارهای حاشیه شهر تمرکز کنیم و با استفاده از دانش "مسیر کسب و کار" (road map) بتوانیم در رشد و حمایت مدون کسب و کارهای خانگی حاشیه شهر مثمر باشیم.

ادامه خبر
بیست و هفتمین هم آفرینی مشهد

بیست و هفتمین هم آفرینی مشهد

بیست و هفتمین هم آفرینی مشهد با موضوع ارائه الگوهای نوین در بهره برداری از کارخانه های نوآوریِ ایران برگزار خواهد شد.

ادامه خبر
هم آفرینی بیست و ششم

هم آفرینی بیست و ششم

بیست و‌ششمین هم آفرینی مشهد، به سفارش دبیرخانه شهر ترمیمی و توسط استودیونوآوری شهری شتابدهنده ماموت، و حمایت مرکز نوآوری شهری مشهد برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری بیست و ششمین هم آفرینی مشهد

برگزاری بیست و ششمین هم آفرینی مشهد

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد از برگزاری بیست و ششمین هم آفرینی مشهد تحت عنوان «نوآوری در خلق مدل های مشارکتی در حل مسائل خدمات شهری با رویکرد شهر ترمیمی» خبرداد.

ادامه خبر
سومین جلسه کارگروه نوآوری باز

سومین جلسه کارگروه نوآوری باز

سومین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز توسط مرکز نوآوری شهری در محل کارخانه نوآوری مشهد با دو دستور کار برگزار شد

ادامه خبر
بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد

بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد

بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد با موضوع طراحی مدل های نوآورانه اقتصادی برای بهره برداری از بناهای هویتی در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.

ادامه خبر
ثبت نام شرکت های نوآور در ناحیه نوآوری و فناوری مشهد

ثبت نام شرکت های نوآور در ناحیه نوآوری و فناوری مشهد

استقرار شرکت های نوآور در ناحیه نوآوری و فناوری مشهد آغاز شد. (ثبت نام کنید)

ادامه خبر
کارگروه علمی نوآوری باز

کارگروه علمی نوآوری باز

اولین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز با هدف حمایت از محصولات و خدمات نوآورانه .و همچنین حمایت از تیم ها و استارتاپ ها با ایده های نوآورانه در روز یکشنبه 27 تیرماه برگزار گردید.

ادامه خبر

به مرکز نوآوری ملحق شوید ...