پنجشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱ ۲۸
طبقه بندی: ناحیه نوآوری
چچ
2K/Ys9iq2YjYsdin2YTYudmF2YQg2K3Zhdin2YrYqiDYp9iyINio2LHar9iy2KfYsdmKINix2YjZitiv2KfYr9mH2KfZiiDYrtmE2KfZgtmK2Kog2Ygg2YbZiNii2YjYsdmKINi02YfYsdmK

دستورالعمل حمایت از برگزاری رویدادهای خلاقیت و نوآوری شهری

ایجاد دستورالعمل فرآیند اجرایی و نحوه حمایت مدیریت خلاقیت و نوآوری از برگزاری رویدادهای کارآفرینی

با هدف ایجاد دستورالعمل فرآیند اجرایی و نحوه حمایت مدیریت خلاقیت و نوآوری از برگزاری رویدادهای کارآفرینی در جهت ایجاد بسترهای خلاقیت و نوآوری در اقشار مختلف جامعه و ترویج تفکر و روحیه نوآورانه میان شهروندان و کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات و دستاوردهای فناورانه و نوآورانه شهری و حل مسائل شهری و شهرداری در فضای کارخانه نوآوری مشهد، دستورالعمل حمایت از برگزاری رویدادهای خلاقیت و نوآوری شهری تدوین گردید.

این دستورالعمل روش اجرایی حمایت از همه رویدادهای مرتبط با ماموریت مدیریت خلاقیت و نوآوری است که متقاضی اخذ حمایت مادی و معنوی می باشند.

موضوع دستورالعمل در خصوص رویدادهایی است که در فضای آمفی تئاتر، کارگاه ارائه و کارگاه آموزش و محیط پیرامونی کارخانه نوآوری، برگزار می شود.

سازمان ها، ارگان ها، شرکت ها و اشخاصی که در ساختار حقوقی و یا شخص حقیقی درخواست برگزاری رویداد دارند می توانند ازطریق پیروی از مفاد دستورالعمل به شرح ذیل نسبت به ارائه درخواست فضاهای موجود در کارخانه اقدام نمایند.

نحوه ارائه پیشنهاد برگزاری رویداد

1. تحویل مستندات مربوط به معرفی رویداد به همراه فرم درخواست برگزاری رویداد نوآوری (پیوست شماره 1) توسط برگزارکننده به مدیریت حداکثر دو هفته قبل از زمان مورد نظر برگزاری.

تبصره 1- در صورت تقاضای برگزاری رویداد توسط ستاد، سازمان ها و مناطق شهرداری مشهد، فرم درخواست در سیبنا تکمیل می گردد.

2. نحوه بررسی و نوع حمایت رویداد

2-1. تکمیل شناسنامه رویداد و تحویل آن به مدیریت، حداکثر یک هفته قبل از برگزاری رویداد توسط متقاضی برگزارکننده.

2-2. بررسی شناسنامه رویداد توسط کارگروه ارزیابی برگزاری و در صورت نیاز به اصلاحیه طرح یا مدل برگزاری رویداد، به برگزارکننده اعلام می گردد.

2-3. در صورت تأیید شناسنامه، مدیریت تصمیم خود را در خصوص امکان، شرایط و میزان نحوه حمایت از رویداد اعلام می‌نماید.

2-4. دریافت هزینه بر اساس تعرفه مصوب در صورت عدم تخصیص حمایت از رویداد.

تبصره 1- تعرفه استفاده از فضاهای کارخانه نوآوری مشهد بصورت سالیانه در هیات نظارت کارخانه مصوب می شود.

3. تعهدات برگزارکننده

3-1. رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران و شئونات اسلامی و رعایت شیوه نامه استفاده از فضاهای کارخانه نوآوری مندرج در فرم (پیوست شماره 2)، در کلیه مراحل تبلیغات و اطلاع رسانی‌ها و اجرای رویداد.

3-2. اطلاع رسانی اولیه در خصوص برنامه ریزی برای برگزاری رویداد قبل از آغاز اقدامات اجرایی و اخذ تأیید از مدیریت.

3-3. انجام پیگیری ها و اقدامات لازم جهت برگزاری رویداد مطابق با اطلاعات اعلام شده در شناسنامه تأیید شده و فرم درخواست برگزاری رویداد.

3-3- ارائه گزارش برگزاری و مستندات رویداد حداکثر 48 ساعت پس از برگزاری رویداد (پیوست شماره 3) برای بارگزاری فایل پس از برگزاری رویداد اینجا کلیک فرمایید.

4. تعهدات مدیریت خلاقیت و نوآوری شهری

5-4-1- بررسی و تأیید شناسنامه و موافقت با برگزاری رویداد حداقل یک هفته قبل از برگزاری

5-4-2- پیگیری واریز پرداخت هزینه خدمات استفاده از فضاهای عمومی کارخانه نوآوری حداقل 3روز قبل از برگزاری

5-4-3- بررسی گزارش برگزاری و مستندسازی رویداد حداکثر 1 هفته پس از دریافت گزارش‌ها

سرفصل های حمایتی از رویداد

• امکان استفاده رایگان از فضاهای عمومی کارخانه نوآوری

• حمایت در اطلاع رسانی و تبلیغات و پخش زنده رویداد از حساب کاربری مدیریت در شبکه های اجتماعی

• حمایت در تامین جوایز رویداد

• حمایت در مستندسازی رویداد شامل عکاسی و فیلمبرداری

• حمایت هزینه های پذیرایی و اقلام چاپی رویداد

• و سایر روش های حمایتی

پیوست ها:

  • پیوست 1: فرم مشخصات رویداد و فرم درخواست برگزاری رویداد در کارخانه نوآوری مشهد FR-326-2010
  • پیوست 2: فرم شیوه نامه استفاده از فضاهای کارخانه نوآوری مشهد (دفاتر کار، فضای کار اشتراکی، اتاق های جلسات، اتاق کنفرانس، کلاس آموزش، کارگاه ارائه، سالن همایش) FR-326-2011
  • پیوست 3: فرم گزارش برگزاری رویداد در کارخانه نوآوری مشهد FR-326-2012
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0897625287374
Qt: 0.60141515731812