سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۳۴ ۶۹
طبقه بندی: نوآوری باز
چچ
2LTYtNmF2YrZhiDYrNmE2LPZhyDZg9in2LHar9ix2YjZhyDYudmE2YXZiiDZhtmI2KLZiNix2Yog2KjYp9iy

ششمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز

ششمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز در ادامه جلسه پنجم پیرامون موضوع "انتقال سیگنال چراغ های راهنمایی و رانندگی به روش DC"  برگزار گردید.

ششمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز در ادامه جلسه پنجم پیرامون موضوع "انتقال سیگنال چراغ های راهنمایی و رانندگی به روش DC" برگزار گردید.

در این جلسه از دوطرحِ، شرکت های مجری هانا انرژی ایرانیان و شرکت تحقیقاتی آفتابگردان از آنالیز هزینه ارائه شده دفاع کردند.

در ابتدا آقای فرشته پور نماینده شرکت هانا انرژی ایرانیان و در ادامه آقای دکتر یکتا نماینده شرکت تحقیقاتی آفتابگردان به دفاع از طرح خود پرداختند.
در انتها حاضرین در کارگروه که متشکل از کارشناس خبره حوزه سازمان ترافیک، کارشناس خبره حوزه بازرسی و مشاور علمی دانشگاه بودند به جمع بندی در خصوص نحوه بکارگیری و زیر بار بردن هر یک از طرح ها پرداختند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5859127044678
Qt: 2.1580719947815