سه شنبه, ۰۷ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۴ ۶۵
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2KrYr9mI2YrZhiDZhti42KfZhSDZhtin2YXZhyDZhdi32KfZhNi52KfYqiDZhdmH2YbYr9iz2Yog2KfYsdiy2LQg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

تدوین نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش شهرداری مشهد

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از برگزاری جلسات هم اندیشی بررسی ویرایش پیش نویس نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش شهرداری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با بیان این خبر، اظهار کرد: گروه راهبری سبد پروژه های شهری در برای نظام مند کردن مهندسی ارزش و گسترش آن در فعالیت ها و پروژه های شهرداری مشهد، سعی در تدوین ویرایش جدید نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش شهرداری مشهد را دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه متدولوژی ارزش جزو ده تکنیک برتر دنیا در حل مسئله است، شهرداری مشهد با توجه به تجربه 15 ساله در به کارگیری این تکنیک، ضمن پایش میزان به کارگیری نتایج مطالعات ارزش (کاربست 62 درصدی نتایج مطالعات ارزش و کاهش 7.5 درصدی در هزینه های طرح های مبنا) و اثبات کارآیی این متدولوژی در عمل، با آسیب شناسی روند مطالعات ارزش و شناخت چالش ها، برای رفع آسیب ها، در ویرایش جدید نظام نامه مطالعات مهندسی ارزش راهکار ویژه ای را طراحی کرده است.

مدیر کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد همچنین در خصوص چالش های روند مطالعات مهندسی ارزش در شهرداری مشهد، بیان کرد: بلاتکلیفی نتایج مطالعات ارزش در سازمان شهرداری، بلاتکلیفی مشاورین طرح های مبنا و بازطراحی پروژه ها و خدمات مطابق با نتایج مطالعات ارزش و فقدان نظام انگیزشی جزو چالش های شناسایی شده است.

بارانی خاطرنشان کرد: دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد، برای رفع موانع فوق نظام نامه مصوب سال 1394 را مورد بازبینی قرار داد که با توجه به بین بخشی بودن مطالعات ارزش، این دفتر برای هم اندیشی و اخذ نظرات حوزه های تخصصی، نظارتی و حمایتی، درحال برگزاری جلسات متعددی در این زمینه است.

وی در ادامه اظهارامیدواری کرد تا پس از تکمیل جلسات هم اندیشی با حوزه های مختلف و اعمال نظرات، فرآیند تصویب نظام نامه مهندسی ارزش شهرداری مشهد، مطابق با فرآیندهای حوزه نوسازی و تحول سازمانی طی شود تا خروجی ها و دستاوردهای مورد انتظار از متدولوژی ارزش اخذ شود.

گفتنی است نظام نامه مهندسی ارزش می تواند به عنوان دستورالعمل و راهنمایی یکپارجه ای در تمامی حوزه های ماموریتی شهرداری مشهد به کار گرفته شود.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.6050526301066
Qt: 1.3349945545197