چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۹ ۷۹
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2b7Zhtis2YXZitmGINis2YTYs9mHINmD2KfYsdqv2LHZiNmHINi52YTZhdmKINmG2YjYotmI2LHZiiDYqNin2LI=

پنجمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز

پنجمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز با موضوع بررسی طرح انتقال سیگنال چراغ های راهنمایی و رانندگی به روش DC در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.

پنجمین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز با موضوع بررسی طرح انتقال سیگنال چراغ های راهنمایی و رانندگی به روش DC در سالن جلسات شماره سه کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.

یکی از مشکلات عمده سازمان ترافیک، موضوع نگهداری و تعمیرات بردهای چراغ های راهنمایی و رانندگی است که این بردها عمدتا به دلیل اتصال به جریان های AC دچار خرابی و سوختگی می شوند.

با این دغدغه و با رویکرد حل این مسئله به صورت فناورانه، دو شرکت هانا انرژی و شرکت آفتابگردان، طرح هایی را پیشنهاد نمودند که در پنجمین جلسه کارگروه علمی نواوری باز مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه آقای مهندس فرشته پور نماینده شرکت هانا انرژی ایرانیان به ارائه طرح خود که برد آن نیز ساخته شده بود پرداختند و سپس آقای دکتر یکتا نماینده شرکت تحقیقاتی آفتابگردان طرح خود را ارائه نمودند، که در پایان حاضرین جلسه به نحوه چگونگی پیاده سازی این طرح ها پرداختند.

در این جلسه آقایان: دکتر عباس زاده رئیس کارگروه علمی نوآوری باز، مهندس طلوع دبیر کارگروه علمی نوآوری باز، مهندس مهدیان زاده نماینده حوزه بازرسی، مهندس توانایی نماینده سازمان حمل و نقل و ترافیک و دکتر خزاعی رئیس گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان مشاور علمی حضور داشتند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0882500012716
Qt: 2.0220279693604