سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۱۳ ۶۲
طبقه بندی: رویدادها
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2LHZiNmK2K/Yp9ivINmG2LTYp9mG2YogMw==

برگزاری رویداد نشانی 3

رویداد نشانی 3 به منظور توانمند سازی کسب و کارهای حاشیه شهر در فرهنگسرای نصرت برگزار شد.

رویداد نشانی با هدف ترسیم مسیر فعالیت های مورد نیاز برای رشد یک کسب و کار خانگی و مستقل شکل گرفته است.

رویداد نشانی 3 به منظور توانمند سازی کسب و کارهای حاشیه شهر در فرهنگسرای نصرت در مورخ 25 آبان ماه 1400 برگزار شد.

این سلسله رویداد ها توسط استودیو تولید هنر و با حمایت مرکز نوآوری شهری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، با سر فصل هایی از جمله طراحی مدل کسب و کار و طراحی محصول اجرا شده است.

قابل به ذکر است رویدادهای منتورینگ نشانی، به طور ویژه بر روی کسب و کارهای حاشیه شهر با استفاده از دانش "مسیر کسب و کار" (road map) به منظور رشد و حمایت مدون کسب و کارهای خانگی حاشیه شهر برگزار می گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.9441413879395
Qt: 2.1152794361115