یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۳۳ ۹۲
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2LHYptmK2LMg2YPZhdmK2LPZitmI2YYg2KfZgtiq2LXYp9iv2Ykg2LTZiNix2KfZiSDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8=

رئیس کمیسیون اقتصادى شوراى شهر مشهد

باید کارخانه‌های نوآوری در مشهد توسعه یابد / حمایت شورای ششم از شرکت های دانش بنیان

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد با بیان این که کشور بیش از هر زمانی به کسب وکارهای نوآور نیاز دارد، گفت: کشورها برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت، چاره‌ای جز مراجعه بـه کارآفرینان ندارند و در همین راستا این فعالیت ها مورد حمایت شورای شهر و مدیریت شهری مشهد نیز قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری مشهد، مجید دبیریان با اشاره به نگاه حمایتی شورای ششم و کمیسیون اقتصادی به شرکت های دانش بنیان، افزود: مدیریت شهری باید با حمایت از فعالیت‌های نوآورانه، زمینه پیشرفت کسب وکارها و در نهایت توسعه و پیشرفت شهر را فراهم کند.
تاکید بر توسعه کارخانه های نوآوری
وی با تأکید بر توسعه کارخانه های نوآوری در شهر، ادامه داد: بی شک وجود یک کارخانه نوآوری باتوجه به ظرفیت های گسترده مشهدالرضا(ع) کم است و در همین راستا، باید کارخانه های نوآوری را برای شرکت های دانش بنیان به صورت تخصصی توسعه دهیم.
دبیریان درباره نقش کسب وکارهای نوین در حل معضلات حاشیه نشینی نیز اظهار کرد: در حال حاضر یکی از معضلات کلان شهرها حاشیه نشینی است و یکی از مهم ترین ابزارهایی که مدیریت شهری می تواند با آن مشکلات جانبی حاشیه نشینی را حل کند، استفاده از ظرفیت شرکت های نوآور، دانش بنیان و کارآفرینان است.
دبیریان در تشریح نقش کارخانه نوآوری در توسعه کسب وکارهای دانش بنیان گفت: کارخانه نوآوری در رونق بخشی به کسب وکارهای نوآور مسئولیت و نقش مهمی ایفا می کند و در همین راستا، اکنون شرکت های مختلفی در کارخانه نوآوری مستقر شده اند. دراین میان، گروه هایی هستند که فعالیتشان را با خدمات حداقلی شروع کرده اند، اما با تعامل و برنامه ریزی مدیریت شهری، این حمایت ها باید با سرعت و گستردگی بیشتری دنبال شود. عضو شورای شهر مشهد با اشاره به ظرفیت های کارخانه نوآوری اضافه کرد: معرفی شرکت های مستقر در کارخانه نوآوری و کارخانه های مشابهی که در آینده ایجاد خواهد شد، از برنامه های شورای ششم شهر مشهد است.

تاکید بر تعریف پروژه های مشترک بین شهرداری و دانش بنیان ها
دبیریان گفت: مجموعه شهرداری می تواند با بسیاری از این شرکت های دانش بنیان، پروژه ها و کارهای مشترک تعریف کند. تحقق این موضوع از اولویت ها و تأکیدات کمیسیون اقتصادی شوراست که در دستورکار همکاران ما در شهرداری قرار دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر، برگزاری گردهمایی ها و رویدادهای مختلف در کارخانـه نـوآوری را بـرای انتقـال تجربـه مفیـد دانسـت و افـزود: ایـن تعامـل در گام اول باعـث دل گرمی نوآوران می شـود و همچنین، کارآفرینان از جدیت مدیریت شـهری بـرای حمایـت از جوانان بااسـتعداد و نوآور دل گرم و متوجه می شوند که فعالیت و کسب وکار آن ها برای متولیان شهری مهم اسـت و انگیـزه بیشـتری بـرای ادامه راه پیدا می کنند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1206971804301
Qt: 2.1017632484436