شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۱ ۳۹۵
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2KLar9mH2Yog2YHYsdin2K7ZiNin2YYg2LTZhtin2LPYp9mK2Yog2LPYsdmF2KfZitmHINqv2LDYp9ixLdio2YfYsdmHINio2LHYr9in2LEg2YPYp9ix2K7Yp9mG2Ycg2YbZiNii2YjYsdmKINmF2LTZh9iv

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار- بهره بردار کارخانه نوآوری مشهد

سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد مقدس سرمایه گذاری و بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد را برای مدت معین واگذار می نماید.

سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد مقدس در نظر دارد طبق شرایط و مشخصات ذیل، سرمایه گذاری و بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد به عنوان مجموعه ای غیرانتفاعی با هدف کمک به فرهنگ پویایی و شکل گیری اجتماع نوآوری و رشد و توسعه ی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوآورانه را برای مدت معین واگذار نماید.
لذا متقاضیانی که تمایل به شرکت در این فراخوان را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مناقصه و مزایده شهرداری مشهد، به نشانی ets.mashhad.irویا سایت سازمان اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مشهد به نشانی ECO.MASHHAD.IR مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکات :ساعت 15روز سه شنبه مورخ 20/12/98
آدرس : خیابان دانشگاه –برج آلتون – طبقه 18- واحد 12دبیرخانه سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری مشهد
ضمناً جهت پاسخگویی به هرگونه سوأل و بمنظور هماهنگی از طریق شماره تلفن 05131291647 اداره سرمایه گذاری های نوین اقدام فرمائید.
منبع:
آدرس کوتاه شده: