دوشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ۰۷:۳۷ ۳۶۲
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2YPYp9ix2q/Yp9mHINmF2YfZhtiv2LPZiiDYp9ix2LLYtCDYsdin2YfYqNix2Yog2YbYp9mI2q/Yp9mGINiu2LXZiNi12Yog2KfYqtmI2KjZiNiz2LHYp9mG2Yog2YXYtNmH2K8g2KjYsdqv2LLYp9ixINi02K8=

کارگاه مهندسی ارزش راهبری ناوگان خصوصی اتوبوسرانی مشهد برگزار شد

کارگاه مهندسی ارزش راهبری ناوگان خصوصی اتوبوسرانی مشهد با حضور مدیرعامل این سازمان در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار گردید.

کارگاه مهندسی ارزش ناوگان خصوصی اتوبوسرانی مشهد با حضور کارشناسان و مدیران سازمان اتوبوسرانی در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته برگزار گردید.

در این کارگاه که با حمایت هوشمندانه مدیریت عالی سازمان روبه رو شد متخصصان شهرداری مشهد و شهرهای تهران و شیراز به ایده پردازی در جهت رفع مسائل و بهبود کیفیت حوزه ناوگان اتوبوسرانی خصوصی مشهد پرداختند.

حضور مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در روز جمعه با توجه به عملیات تعمیر و نگهداری سازمان که در حال پیگیری بودند جزو نقاط قوت این کارگاه بشمار می آید. این کارگاه با حضور مؤثر افراد در سه روز متوالی از ساعات 8 الی 17 برقرار بوده است.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 3.7876405715942
Qt: 2.4734416007996