سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۵ ۴۹
طبقه بندی: رویدادها
چچ
2YfZhSDYotmB2LHZitmG2Yog2KjZitiz2Kog2Ygg2LTYtNmF

هم آفرینی بیست و ششم

بیست و‌ششمین هم آفرینی مشهد، به سفارش دبیرخانه شهر ترمیمی و توسط استودیونوآوری شهری شتابدهنده ماموت، و حمایت مرکز نوآوری شهری مشهد برگزار شد.

بیست و‌ششمین هم آفرینی مشهد، به سفارش دبیرخانه شهر ترمیمی و توسط استودیونوآوری شهری شتابدهنده ماموت، و حمایت مرکزنوآوری شهری مشهد با موضوع نوآوری در خلق مدل های مشارکتی در مدیریت شهری با رویکرد ترمیمی برگزار شد.

در این دوره ۱۲۰‌ نفر از متخصصین از دفاتر تسهیلگری ، فعالان خدمات شهری و ... شرکت داشته و به تبادل اندیشه و ‌خلق راهکارهای نو پرداختند . این رویداد دو روز به صورت حضوری و در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.

پنج منتور تخصصی این رویداد را هدایت کردند.

شش موضوع در حوزه خدمات شهری مطرح شده است: سد معبر، پسماند، انبار ضایعات، معتادین متجاهر، دفع آب های سطحی و زباله گردها از موضوعات اصلی احصا شده می باشد.

سی و پنج ایده اولیه مورد گفتگو قرار گرفت و به صورت اولیه به مجموعه متخصصین ارائه شده است، در ادامه فرآیند این رویداد، هفته آینده تیم ها به ارائه نهایی و نتیجه گیری خواهند پرداخت

آدرس کوتاه شده: