شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۵۷ ۳۷
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2LPZiNmF2YrZhiDYrNmE2LPZhyDZg9in2LHar9ix2YjZhyDZhtmI2KLZiNix2Yog2KjYp9iy

سومین جلسه کارگروه نوآوری باز

سومین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز توسط مرکز نوآوری شهری در محل کارخانه نوآوری مشهد با دو دستور کار برگزار شد

سومین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز توسط مرکز نوآوری شهری در محل کارخانه نوآوری مشهد با دو دستور کار برگزار شد.

در دستور کار اول، مقرر شد در خصوص طرح تاکسیمتر هوشمند نمونه اولیه ای به تعداد 25 دستگاه اجرایی گردد و پس از موفقیت آن در فاز بعدی تعداد 1000 دستگاه تاکسی به تاکسیمتر هوشمند تجهیز گردند.

همچنین در دستور کار دوم این جلسه مقرر شد سامانه تردد ناوگان اتوبوسرانی توسط دوربین های داخل اتوبوس با سه دوربین اجرایی و در صورت موفقیت طرح و حداکثر خطای 7 درصد به فاز بعدی منتقل شود.

آدرس کوتاه شده: