سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۳ ۶۲
طبقه بندی: رویدادها
چچ
2KjZitiz2Kog2Ygg2b7Zhtis2YXZitmGINmH2YUg2KLZgdix2YrZhtmKINmF2LTZh9iv

بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد

بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد با موضوع طراحی مدل های نوآورانه اقتصادی برای بهره برداری از بناهای هویتی در کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.

بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد با موضوع
طراحی نوآورانه مدل های اقتصادی برای بهره برداری از بناهای هویتی مشهد برگزار شد.
در این رویداد آموزشی تجربی ۹ کارگاه کلیدی توسط اساتید به صورت آنلاین برگزار شد.
۶۷۵ نفر متخصص ،از سراسر ایران در این کارگاه ها ثبت نام و شرکت کردند .
در مرحله دوم ۸۵ نفر به عنوان مشارکت کننده در بخش اصلی ثبت نام و در ۱۳ تیم به رقابت پرداختند.
در فرآیند ۱۵ روزه کارگاهی و‌منتورینگ در نهایت در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ تیم‌ها با حضور در کارخانه نوآوری مشهد ارائه نهایی را در حضور داوران‌برگزار کردند و‌در نهایت سه تیم به عنوان تیم های برتر معرفی شد.
رویداد های هم آفرینی مدلی نوین‌ برای حل مساله به صورت جمعی در حوزه نوآوری شهری است که توسط استودیو نوآوری شهری شتابدهنده ماموت طراحی و اجرا می شود.
در این رویداد که به سفارش معاونت اقتصادی شهرداری مشهد برگزار شد ، خلق مدل های جدیدی برای بهره برداری از بناهای هویتی مشهد از اهداف اصلی این رویداد است.
آدرس کوتاه شده: