دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۷ ۱۰۵
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2YPYp9ix2q/YsdmI2Ycg2LnZhNmF2Yog2YbZiNii2YjYsdmKINio2KfYsg==

کارگروه علمی نوآوری باز

اولین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز با هدف حمایت از محصولات و خدمات نوآورانه .و همچنین حمایت از تیم ها و استارتاپ ها با ایده های نوآورانه در روز یکشنبه 27 تیرماه برگزار گردید.

اولین جلسه کارگروه علمی نوآوری باز با هدف حمایت از محصولات و خدمات نوآورانه .و همچنین حمایت از تیم ها و استارتاپ ها با ایده های نوآورانه در روز یکشنبه 27 تیرماه برگزار گردید

در این جلسه طرح گروه علمی شایگان که پیرامون استفاده از هوش مصنوعی برای شمارش نفرات در اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی است مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه آقای دکتر عباس زاده رئیس کارگروه علمی نوآوری باز، پیرامون ضرورت وجود این کارگروه برای حمایت از جوانان و تیم های دارای ایده های نوآوارنه پرداختند و سازکار بررسی محصولات و خدمات نواوارنه در این کارگروه را تشریح کردند.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر ابریشیمی مشاور هوش مصنوعی و جناب آقای مهندس رستگار مقدم مشاور تجاری سازی به بیان نکاتی پیرامون طرح مذکور پرداختند. در انتهای جلسه آقای مهندس طلوع دبیر کارگروه علمی نوآوری باز به جمع بندی موضوعات و قرائت صورتجلسه پرداخته و به این ترتیب اولین جلسه این کارگروه به کار خود پایان داد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2025173505147
Qt: 1.0270149707794