شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۳۴ ۲۹۲
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2YPYp9ix2q/Yp9mHINmF2YfZhtiv2LPZiiDYp9ix2LLYtCDYqtmC2KfYt9i5INi62YrYsdmH2YXYs9i32K0g2KLYstin2K/ZiiAtINmH2KfYtNmF2Yog2LHZgdiz2YbYrNin2YbZiiDZiCDYr9mI2LHYqNix2q/Ysdiv2KfZhiDZh9in2Yog2KjYstix2q/Ysdin2Ycg2KLYstin2K/ZiiDYqNix2q/Ystin2LEg2q/Ysdiv2YrYrw==

کارگاه مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح آزادی - هاشمی رفسنجانی و دوربرگردان های بزرگراه آزادی برگزار گردید

کارگاه مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح آزادی - هاشمی رفسنجانی و دوربرگردان های بزرگراه آزادی از روز چهارشنبه تا روز جمعه از ساعت 9 الی 15 در محل سالن کنفرانس سازمان پایانه های مسافربری برگزار گردید.

کارگاه مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح آزادی - هاشمی رفسنجانی و دوربرگردان های بزرگراه آزادی از روز چهارشنبه تا روز جمعه از ساعت 9 الی 15 در محل سالن کنفرانس سازمان پایانه های مسافربری برگزار گردید.

در این کارگاه 95 ایده تولید شد که از بین این ایده ها تعداد 20 ایده انتخاب و جهت ادامه فرآیند پیگیری می گردد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.8151467641195
Qt: 1.7629597187042