شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۲۹ ۲۵۷
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2b7Ziti0INmD2KfYsdqv2KfZhyDZhdmH2YbYr9iz2Yog2KfYsdiy2LQg2LHYp9mH2KjYsdmKINmG2KfZiNqv2KfZhiDYrti12YjYtdmKINin2KrZiNio2YjYs9ix2KfZhtmK

پیش کارگاه مهندسی ارزش راهبری ناوگان خصوصی اتوبوسرانی

جلسه پیش کارگاه مهندسی ارزش راهبری ناوگان خصوصی اتوبوسرانی مشهد در سالن جلسات سازمان اتوبوسرانی برگزار گردید.

روز سه شنبه مورخ 24 دیماه از ساعت 13 الی 17 جلسه پیش کارگاه مهندسی ارزش راهبری ناوگان خصوصی اتوبوسرانی در محل سالن جلسات سازمان اتوبوسرانی برگزار گردید.

در این جلسه چارچوب های مهندسی ارزش پروژه مذکور جمع بندی و در ادامه کارگاه سه روزه آن ظرف مدت چند هفته آتی برگزار خواهد گردید.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 1.9387353261312
Qt: 1.5860402584076