یکشنبه, ۰۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۹ ۱۲۰
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2YHYsdin2K7ZiNin2YYg2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2LHZiNmK2K/Yp9iv2YfYp9mKINmG2YjYotmI2LHYp9mG2Yc=

فراخوان برگزاری رویدادهای نوآورانه

مدیر مرکز نوآوری شهری، از فراخوان برگزاری رویدادهای نوآورانه به منظور نقش آفرینی فعالان خلاقیت و نوآوری خبر داد.

مدیر مرکز نوآوری شهری، از فراخوان برگزاری رویدادهای نوآورانه به منظور نقش آفرینی فعالان خلاقیت و نوآوری خبر داد. به گفته وی، با توجه به نقش و کارکرد رویدادهای استارتاپی در دانش افزایی، شبکه سازی، جامعه سازی و ارتباط میان ذینفعان و عناصر مختلف اکوسیستم نوآوری، و به منظور بسترسازی و ایجاد فرهنگ خلاقیت و نوآوری، مرکز نوآوری شهری، همواره تلاش نموده است تا نسبت به برگزاری این رویدادها، اقدام نماید و در این راستا رویدادهای مختلفی را در مقیاس های متفاوت و با موضوعات متنوع، برگزار نموده است. در حال حاضر نیز تلاش شده تا انتخاب پیمانکار برای برگزاری این رویدادها، به صورت فرآیندی شفاف و مشخص صورت گیرد تا فعالان مختلف در این زمینه بتوانند نقش آفرینی نمایند. براین اساس، برگزاری رویدادها در بازه های زمانی مختلف به صورت مستمر در وب سایت مرکز نوآوری شهری به آدرس innovation.mashhad.ir فراخوان می شود و افراد حقیقی و حقوقی می توانند پیشنهادات خود را با توجه به شرح خدمات مشخص شده برای هر رویداد، ارائه نمایند. عباس زاده همچنین از بررسی فنی و علمی پیشنهادات خبر داد و اظهار داشت: برای بررسی پیشنهادات نیز کارگروه علمی نوآوری باز با اعضای مشخص برگزار می گردد تا ضمن بررسی پیشنهادات واصله، نسبت به انتخاب پیمانکار بهینه برای هر رویداد اقدام نماید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3320326805115
Qt: 2.3983745574951