یکشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۵۷ ۶۴
طبقه بندی: رویدادها
چچ
2YbYtNiz2Kog2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2KjYpyDZhdmI2LbZiNi5INmB2LbYp9mKINin2LTYqtix2KfZg9mKINix2LTYryDZg9iz2Kgg2Ygg2YPYp9ix2YfYp9mKINiu2KfZhtqv2Yo=

نشست هم اندیشی با موضوع فضای اشتراکی رشد کسب و کارهای خانگی

رویداد ایده پردازی فضای اشتراکی رشد کسب و کارهای خانگی در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار گردید.

مرکز نوآوری شهری میزبان "استودیو تولید هنر" اولین فضای اشتراکی رشد کسب و کارهای خانگی بود.

دکتر عباس زاده در طی رویداد ایده پردازی فضای اشتراکی رشد کسب و کارهای خانگی که در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد با صحه گذاری بر اهمیت رشد کسب و کارهای خانگی و اعلام حمایت از این جریان افزودند، امروز مرکز نوآوری شهری در جریان کمک به شکل گیری صحیح کسب و کارها در ابعاد بزرگ و کوچک آمادگی خودرا اعلام می‌نماید و با برگزاری رویدادهای توانمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های شتابدهنده‌ها این مهم را تسهیل می‌کند. همچنین ایشان در ادامه از اهمیت کیفیت و طراحی به‌روز محصولات خانگی با تولیدکنندگان صحبت کردند و دغدغه ی خود را در حمایت از ایشان در این موارد اعلام داشتند.
در ادامه هم بنیان‌گذاران این جریان با ارائه فعالیت‌های خود درخواست‌های خود را جهت حمایت هرچه بهتر از کسب و کارهای خانگی با کمک معاونت اقتصادی، کمیته خیرین شهریار و مرکز نوآوری شهری عنوان کردند.

در این رویداد برخی از تولیدکنندگان محصولات هنری و دستی خانگی، بنیان‌گذاران فضای اشتراکی کسب و کارهای خانگی، مدیر مرکز نوآوری و کارشناس معاونت اقتصادی شهرداری مشهد حضور داشتند.

آدرس کوتاه شده: