سه شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸ ۱۰۳
طبقه بندی: رویدادها
چچ
وبینار شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن

وبینار شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن

مجموعه رویدادهای شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن در تاریخ های 11، 12 و 13 اسفند ماه به صورت مجازی و بر بستر شبکه اجتماعی پروفایل برگزار خواهد شد.

مجموعه رویدادهای شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن در تاریخ های 11، 12 و 13 اسفند ماه به صورت مجازی و بر بستر شبکه اجتماعی پروفایل برگزار خواهد شد.

عناوین این وبینار ها به شرح ذیل می باشد:

محیط زیست شهری با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر

درآمد پایدار با تاکید بر تامین مالی جمعی

مدیریت بحران با تاکید بر تاب آوری شهری

این سه وبینار با سخنرانی و ارائه اساتید تخصصی موضوعات از یک سو و ارائه دستاوردها و اقدامات شهرداری مشهد از طرف دیگر در تاریخ های مشخص شده از ساعت 9 الی 12 در سه روز برگزار می گردد.

ثبت نام در این رویداد ها رایگان و درصورت حضور مستمر در وبینار ( پس از تایید تیم دبیرخانه و پذیرش رویداد ) گواهی حضور اعطاء می گردد.