سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۶ ۳۳
طبقه بندی: فهرست اخبار
چچ
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از مرکز نوآوری شهری و شتابدهنده های مستقر

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از مرکز نوآوری شهری و شتابدهنده های مستقر

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از مرکز نوآوری شهری و شتابدهنده های مستقر

بازدید جناب آقای مهندس فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد به همراه مهندس بیگی مدیر عامل سازمان فاوا و مهندس میرشمسی از مرکز نوآوری شهری و شتابدهنده های مستقر در مرکز