شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷ ۳۲
طبقه بندی: رویدادها
چچ
برنامه ریزی و مدیریت شهری

برنامه ریزی و مدیریت شهری

نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، توسعه پایدار و شهرهای آینده، 28 و 29 آبان ماه برگزار خواهد شد.

نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، توسعه پایدار و شهرهای آینده، 28 و 29 آبان ماه با محورهای: توسعه پایدار اجتماعی و شهرهای آینده؛ توسعه پایدار اقتصادی و شهرهای آینده؛ توسعه پایدار زیست‌محیطی و شهرهای آینده؛ توسعه پایدارنهادی ـ مدیریتی شهرها؛ توسعه پایدار کالبدی-فضایی و شهرهای آینده برگزار خواهد شد.

دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری شهری همچنین اظهار کرد نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری از طریق آدرس profile.ir/upmc9 به صورت وبینار در تاریخ های 28 و 29 آبان ماه در دسترس علاقه مندان خواهد بود.