دوشنبه, ۰۵ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۳۳ ۲۴۳
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2YPYp9ix2q/Yp9mHINmF2LfYp9mE2LnZhyDZhdmH2YbYr9iz2Yog2KfYsdiy2LQg2b7YsdmI2pjZhyDZvtin2YrYp9mG2Ycg2obZhtivINmF2YbYuNmI2LHZhyDYtNix2YI=

کارگاه مطالعه مهندسی ارزش پروژه پایانه چند منظوره شرق

سهم دروازه سرخس از مسافران ورودی مشهد مقدس در سال 1405 حدود 6 درصد معادل نزدیک به 2.5 میلیون مسافر ورودی و خروجی برآورد شده است.

محمد سعید اساسی اظهار کرد، قرارداد مطالعه مهندسی ارزش مطالعه پایانه شرق مشهد در اسفند 1398 به شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ ابلاغ شد. در همین راستا جلسه آغازین (پیش) مطالعه در تاریخ 4 اسفندماه برگزار گردید.

کارگاه اصلی مطالعه مهندسی ارزش پروژه پایانه چند منظوره شرق در تاریخ 30 مهرماه الی 1 آبانماه 1399 به صورت مجازی و حضوری در تهران و مشهد به همراه تیمی از کارشناسان و نمایندگان کارفرما، مشاور و مستقل در سالن جلسات دانشگاه علمی کاربری شهرداری مشهد و شرکت مهندسان مشاور کریت کارآ (تهران) برگزار گردید.

شروع جلسه در روز چهارشنبه 30 مهر با فاز اطلاعات و ارائه توسط نماینده مشاور آغاز و با نظرات کارفرما و سایر افراد تیم ادامه یافت. سپس در فاز تحلیل کارکرد نمودار FAST ترسیم گردید و به کارکردهای برتر امتیازدهی (AHP) داده شد تا در فاز خلاقیت بر روی آنها طوفان فکری انجام پذیرد در انتهای روز بر روی اولین کارکرد (تأمین فضا) منتخب طوفان فکری انجام شد و مابقی به روز دوم موکول گردید.

در صبح روز دوم 1 آبانماه بر روی سایر کارکردها (تجمیع مدهای حمل و نقل، ایجاد درآمد) افراد تیم ایده های خود را ارائه دادند و در مجموع کارگاه 124 ایده ارائه شد. در ظهر روز پنجشنبه فاز ارزیابی شروع و 15 پیشنهادیه و چندین توصیه به نتیجه رسید.

و کار بر روی پیشنهادیه ها آغاز شد و تیم به تیم های کوچکتر تقسیم و پیشنهادیه ها تکمیل گردید.

مهندس پورشهیدی از مهندسین مشاور کریت کارآ بیان کرد سایت پروژه پایانه چند منظوره شرق، در بخش شرقی شهر مشهد و همجوار با محور اصلی خروجی شرقی شهر (خروجی سرخس) واقع شده است. در زمینه تردد و رفت‌وآمد زائر و گردشگران شهر مشهد ناوگان اتوبوسرانی بیش‌ترین سهم را در جابه‌جایی مسافران دارد. براساس آمارها بین 50 تا 55 درصد کل زائران و گردشگران شهر مشهد از طریق پایانه مسافربری (ترمینال) وارد شهر مشهد شده و یا از طریق آن از شهر مشهد خارج می‌شوند. براساس آمارهای موجود در سال 1395 حدود 11 میلیون نفر مسافر از طریق ناوگان اتوبوسرانی وارد شهر مشهد شده و حدود 11.5میلیون نفر از طریق این ناوگان از شهر مشهد خارج شده‌اند. بنابراین به طور میانگین جمع کل مسافران ورودی و خروجی کلان‌شهر مشهد از طریق پایانه مسافربری بالغ بر 22 میلیون نفر است. این وضعیت نشان از دو مسئله دارد: یک؛ وضعیت اقتصادی گردشگران و زائران که اکثراً جزو اقشار متوسط جامعه هستند و دوم ناکافی بودن خطوط ریلی و هوایی با‌توجه به حجم سفر به شهر مشهد. سهم دروازه سرخس از مسافران ورودی مشهد مقدس در سال 1405 حدود 6 درصد معادل نزدیک به 2.5 میلیون مسافر ورودی و خروجی برآورد شده است.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.8884927431742
Qt: 0.89269638061523