پنجشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴ ۲۲۲
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2YPYp9ix2q/Yp9mHINmB2KfYsiDYqtmI2LPYudmHINmF2YfZhtiv2LPZiiDYp9ix2LLYtCDYqtmC2KfYt9i5INi62YrYsSDZh9mF2LPYt9itINmF2KzZitiv2YrZhyAtINii2YrYqiDYp9mE2YTZhyDYsdmB2LPZhtis2KfZhtmK

کارگاه فاز توسعه مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح مجیدیه - آیت الله رفسنجانی

کارگاه فاز توسعه مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح مجیدیه - آیت الله رفسنجانی با کارشناسان مدیریت شهری به صورت حضوری و کارشناسان خبره به صورت مجازی برگزار گردید.

کارگاه فاز توسعه مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح مجیدیه - آیت الله رفسنجانی برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه که در محل سالن جلسات پایانه مسافربری امام رضا علیه السلام ، با راهبری مهندسین مشاور طرح راه ابریشم برگزار گردید، عوامل و ذی نفعان طرح از معاونت حمل و نقل، ترافیک و عمران و معاونت شهرسازی و معماری، منطقه 12 و نیز مهندسین مشاور مرتبط حضور داشتند و نیز علاوه بر آن ارتباط ویدئو کنفرانس زنده با چهار کارشناس خبره انجام گردید.

محمد سعید اساسی همچنین اظهار کرد مقرر شده مشاور طرح، طرح نهایی مطالعات مهندسی ارزش این پروژه را تا هفته آتی تحویل نموده و ارائه نهایی سناریوهای برتر به زودی برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 2.1724273363749
Qt: 1.4051649570465