یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۵۳ ۱۱۲
طبقه بندی: جلسات
چچ
جلسه بررسی همکاری با شرکت حمل ونقل هوشمند پیکاتو

جلسه بررسی همکاری با شرکت حمل ونقل هوشمند پیکاتو

بررسی حل مسائل نوآورانه حمل و نقلی حوزه دبیرخانه شهرداری مشهد با استارتاپ حمل ونقل هوشمند پیکاتو

در این جلسه که با حضور دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری، مهندس نیک پور رئیس اداره دبیرخانه و تیم اجرایی شرکت پیکاتو برگزار شد. ابتدا دکتر عباس زاده به فرایند و مسئله یابی مرکز نوآوری شهری اشاره و توضیحاتی در این خصوص بیان کردند، سپس رئیس اداره دبیرخانه نسبت به موضوع درخواست اشاره و شرکت پیکاتو به بیان توضیحاتی در خصوص فرآیند ها و مدل کسب و کار پیکاتو پرداخت شد و پیشنهادهایی ارائه گردید؛ در ادامه بنا شد تا در راستای بررسی بیشتر جهت همکاری جلسه ای در محل دبیرخانه برگزار گردد.