چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۱۹ ۱۴
طبقه بندی: استارتاپ ها و شتابدهنده ها
چچ
دومین نشست هم اندیشی فعالان استارتاپی

دومین نشست هم اندیشی فعالان استارتاپی

به منظور بهبود فرآیند ایده پردازی و جذب مشارکت شهروندان، استارتاپ ها، شتابدهنده ها در مرکز نوآوری شهری برگزار گردید.

دومین نشست هم اندیشی فعالان استارتاپی به منظور بهبود فرآیند ایده پردازی و جذب مشارکت شهروندان، استارتاپ ها، شتابدهنده ها در مرکز نوآوری شهری برگزار گردید.

در این نشست که با حضور دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و تعدادی از فعالان اکو سیستم استارتاپی برگزار شد، ابتدا ایده ها و نظرات پیرامون " جذب مشارکت بنیان گذاران استارتاپ ها و صاحبان ایده در حل مسائل شهری" مطرح گردید و سپس در رابطه با نحوه مسئله یابی و همکاری و نوع ارتباط با سازمان های شهرداری بحث و گفتگو شد.