سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۸ ۷۰
طبقه بندی: جلسات
چچ
جلسه مسئله یابی حوزه سازمان آتش نشانی

جلسه مسئله یابی حوزه سازمان آتش نشانی

جلسه مسئله یابی با حضور مدیر و کارشناسان مرکز نوآوری شهری و کارشناسان حوزه سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد برگزار گردید.

جلسه مسئله یابی با حضور مدیر و کارشناسان مرکز نوآوری شهری و کارشناسان حوزه سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد برگزار گردید.

در این جلسه محورهای مسئله یابی به بحث و تبادل گذاشته شد و مسائل در حوزه های نوآورانه، فناورانه و تجهیزات آتش نشانی، بعد از بحث و گفتگو به جمع بندی نهایی رسید.