پنجشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۴۶ ۸۳
طبقه بندی: جلسات
چچ
جلسه ایده پردازی مرکز نوآوری شهری

جلسه ایده پردازی مرکز نوآوری شهری

نشست هم اندیشی فعالان استارتاپی به منظور بهبود فرآیند ایده پردازی و جذب مشارکت شهروندان، استارتاپ ها، شتابدهنده ها در مرکز نوآوری شهری برگزار گردید.

نشست هم اندیشی فعالان استارتاپی به منظور بهبود فرآیند ایده پردازی و جذب مشارکت شهروندان، استارتاپ ها، شتابدهنده ها در مرکز نوآوری شهری برگزار گردید.

در این نشست که با حضور دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و تعدادی از فعالان اکو سیستم استارتاپی برگزار شد ابتدا محورهای ایده پردازی مرکز نوآوری به شرح ذیل بیان گردید.

1. توسعه مشارکت های شهروندی با مرکز نوآوری شهری

2. جذب مشارکت بنیان گذاران استارتاپ ها و صاحبان ایده در حل مسائل شهری

3. ترسیم فرآیند شتاب دهی

4. دقیق کردن مسائل مطرح شده از سوی سازمان ها

5. راهکارهای بهبود اطلاع رسانی برنامه ها و رویداد ها و جذب مخاطب

6. شیوه های جلب مشارکت سرمایه گذاران و راهبردهای سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه

سپس در رابطه با ابعاد خلق ایده، افراد، خواسته ها، روش های اطلاع رسانی و ارتباط مرکز نوآوری شهری با فعالان استارتاپی و ایده پردازان بحث و گفتگو شد.