سه شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۵۸ ۲۶۷
طبقه بندی: مهندسی ارزش
چچ
2KzZhNiz2Ycg2b7Ziti0INmF2LfYp9mE2LnZhyDZhdmH2YbYr9iz2Yog2KfYsdiy2LQg2K7YtyAzINmC2LfYp9ixINi02YfYsdmKINmF2LTZh9iv

جلسه پیش مطالعه مهندسی ارزش خط 3 قطار شهری مشهد

جلسه ی پیش مطالعه ی مهندسی ارزش خط ۳ قطارشهری در سالن جلسات شرکت بهره برداری قطار شهری برگزار گردید.

جلسه ی پیش مطالعه ی مهندسی ارزش خط ۳ قطارشهری در سالن جلسات شرکت بهره برداری قطار شهری برگزار گردید.
در این جلسه که توسط مهندسین مشاور طرح راه ابریشم و در اتاق جلسات ساختمان قطارشهری شهرداری مشهد برگزار شد، ذی نفعان مطالعه شامل کارفرما معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد، شرکت بهره برداری قطار شهری، شرکت ساخت و‌ مشاورین‌ ایستگاه های مختلف خط ۳ قطارشهری حضور داشتند. در این جلسه که به مدت ۴ ساعت به طول انجامید، حاضرین این پروژه را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند و مقرر شد کارگاه مطالعه ی این پروژه در روزهای انتهایی مرداد ماه از 26 الی 28 مرداد برگزار گردد.
لازم به ذکر است شهر مشهد در افق مطالعاتی خود(تا سال ۱۴۰۴) دارای ۴ خط قطارشهری خواهدشد که در حال حاضر ۲ خط آن به بهره برداری رسیده است و خط ۳ در حال مطالعات، حفاری و آماده سازی ایستگاه ها می باشد.

مهندسی ارزش تکنیکی، مدیریتی است که کارایی خود را به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر برای بهبود طراحی، ساخت و صرفه جویی در هزینه ها در عمل به اثبات رسانده است. به عبارت دیگر مهندسی ارزش تکنیکی روشمند است. این تکنیک به دنبال کارکردهای محصول ، خدمت یا سیستم به منظور محقق ساختن کارکردها با صرف کمترین منابع و هزینه طول عمر، با استفاده از ایده های خلاقانه یک تیم متخصص و مجرب می باشد.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Gt: 5.7691006660461
Qt: 2.1953043937683