دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۵۳ ۴۳۰
طبقه بندی: رویدادها
چچ
2KjYsdqv2LLYsdin2Yog2LHZiNmK2K/Yp9ivINin2YrYr9mHINm+2LHYr9in2LLZiiDZhdit2YrYt+KAjNiy2YrYs9iq2Iwg2b7Ys9mF2KfZhtivINmIINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yo=

برگزرای رویداد ایده پردازی محیط‌زیست، پسماند و خدمات شهری

️«رویداد ایده پردازی محیط‌زیست، پسماند و خدمات شهری» در مرکز نوآوری شهری برگزار شد.

️«رویداد ایده پردازی محیط‌زیست، پسماند و خدمات شهری» در روز یک‌شنبه هشتم تیرماه با حفظ پروتکل‌های بهداشتی در مرکز نوآوری شهری برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این رویداد، ایده‌های خود را ارائه کردند و ایده‌ها توسط داوران بررسی شد.

۴۰ ایده به صورت یک‌نفره و چندنفره در دو گروه، ایده‌های «محیط زیستی» و «مدیریت پسماند»، ارائه شد و توسط داورانی از حوزه های سازمانی مربوطه و صاحبان کسب و کار مورد داوری قرار گرفت.

آدرس کوتاه شده: