پنجشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۹ ۱۱۴
طبقه بندی: بازدید
چچ
بازدید رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از مرکز نوآوری شهری و کارخانه نوآوری

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از مرکز نوآوری شهری و کارخانه نوآوری

مهندس حیدری ریاست شورای اسلامی شهر در بازدید از مرکز نوآوری شهری، در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفتند و ...

مهندس حیدری ریاست شورای اسلامی شهر در بازدید از مرکز نوآوری شهری، در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفتند و با شتابدهنده ها و تیم های مستقر در مرکز نوآوری شهری، گفتگو کردند. سه شتابدهنده ماموت، فینووآ و تریگاپ از شتابدهنده های مرکز نوآوری شهری می باشند که مورد بازدید قرار گرفتند. تیم های مستقر در این سه شتابدهنده بر روی ایده ها و کسب و کارهای نوآورانه حوزه های شهری، مشغول فعالیت می باشند.

ایشان همچنین ضمن بازدید از کارخانه نوآوری، در جریان پیشرفت و اقدامات انجام شده در این پروژه قرار گرفتند.محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد مقدس در حاشیه این بازدید اظهار داشتند: کارخانه نوآوری یکی از نقاط امیدآفرین و ارزشمند مدیریت شهری برخاسته از شورای پنجم است و ما در این پروژه، منافع آتی و رشد و ارتقاء جوانان متفکر و خلاق شهر را به منافع اقتصادی ترجیح دادیم.

https://www.aparat.com/v/XUlbC