دوشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۹ ۷۱۵
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
چچ
2KrZh9iv2YrYr9in2Kog2LPYp9mEIDk5INmIINmB2LHYtdiqINmH2KfZiiDZg9iz2Kgg2Ygg2YPYp9ix2Yog2YbZh9mB2KrZhyDYr9ixINii2YY=

تهدیدات سال 99 و فرصت های کسب و کاری

تهدیدات سال 99 و فرصت های کسب و کاری نهفته در آن

ویروس کرونا علاوه بر مشکلات و مسائل که برای جامعه و کسب و کارها ایجاد کرده است، فرصت هایی را نیز فراروی آنها قرار داده است.

ویروس کرونا علاوه بر مشکلات و مسائل که برای جامعه و کسب و کارها ایجاد کرده است، فرصت هایی را نیز فراروی آنها قرار داده است. افراد ایده پرداز و جامعه خلاق باید از این فرصت های نهفته در دورن تهدیدها استفاده کرده و آنها را قدر بدانند. یکی از فرصت های اساسی شرایط حاضر، ایجاد و راه اندازی کسب و کارهایی است که بتواند در رفع این تهدیدها، موثر عمل نماید. بر این اساس در گزارشی که توسط آقای مجید محرمی و مصطفی نصیری تهیه شده است، 70 تهدید سال 99 شناسایی و فرصت های نهفته در آنها برای کسب و کارها، ارائه شده است که به افراد استارتاپی و خلاق، توصیه می کنیم این گزارش را مطالعه و در شروع کسب و کارهای خود، از این فرصت ها، بهره ببرند.

فایلهای پیوست
منبع:
آدرس کوتاه شده: