سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ۲۳۵۸
چچ

کارشناسان نوآوری شهرداری

جمعی از بهترین کارشناسان شهرداری مشهد گردهم آمده اند تا ایده پردازان و صاحبان کسب و کارهای نوپا بتوانند طرح ها و ایده های شهری خود را با ایشان مطرح کرده و در خصوص اجرایی شدن آنها مشاوره بگیرند.

شماره تماس

سمت

نام مجموعه

نام و نام خانوادگی

ردیف

31294336

کارشناس

شهرداری منطقه 5

خانم معصومه جوادی نیا

1

مشاور عالی و دبیر شورای مدیران معاونت شهرسازی و معماری

معاون شهرسازی و معماری

آقای دکتر حسین پور

2

کارشناس نوسازی و تحول سازمانی

منطقه 12

آقای علی اخوانی

3

کارشناس

اداره کل حقوقی

خانم پریسا سامانی روحانی

4

کارشناس بودجه ، برنامه ریزی و آمار

منطقه 9

مهدی عباس زاده

5

کارشناس

منطقه 6

سید تقی علوی

6

کارشناس

شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

مهدی قربانی

7

کارشناس اداره برنامه ریزی منطقه

منطقه 8

آقای امین فیاضی

8

31292611

منطقه 7

اقای سعید دلپذیر

9

31295681

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

خانم سپیده پوررمضان

10

کارشناس اداره برنامه ریزی

منطقه 4

آقای مهدی ملکیان

11

کارشناس اداره برنامه ریزی

منطقه3

مهدی کریمی

12

کارشناس

فضای سبز

محسن حبیبی نوخندان

13

کارشناس شهرسازی

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد مقدس

خانم مهندس زهانی

14

مدیریت بازاریابی و بهره برداری

مسعود عبادی

15

حوزه مدیریت امور شورای اسلامی

آقای علی مقدس یزدی

16

مسئول امور برنامه ریزی

حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

آقای محمد رضا ساران

17

مسئول پژوهش و مطالعات

اتوبوس رانی

آقای مهندس سروش صدرائی

18

کارشناس

نماینده سازمان اجتماعی فرهنگی

آقای مجتبی جعفرزاده کرمانی

19

کارشناس کنترل پروژه

منطقه1

آقای رضا میرمحرابی

20

31298846

کارشناس مطالعات، برنامه ریزی و بازرسی

ترافیک

مهندس فیروزئی

21

31296507

کارشناس

فاوا

آقای علی متولی زاده

22

رئیس اداره تدوین رویه ها و کنترل داخلی

امور مجامع و حسابرسی داخلی

آقای امیرحسین مهرآبادی

23

کارشناس تکنولوژی نوین

مطالعات طرحهای زیر بنایی

آقای مهندس حامد جعفریان

24

کارشناس

اداره کل بهبود محیط زیست شهری

مهندس مهدی بدری

25

رئیس اداره درآمد و مشارکت ها

سازمان فردوس ها

جناب آقای سعید بیژنی اول

26

31292705

کارشناس

اداره کل امور شهرسازی

احمد حاجیان فضلی

27

کارشناس نوسازی و تحول سازمانی

منطقه2

خانم آلاله صمیمی فر

28

کارشناس مطالعات و آمار

سازمان پسماند شهری

رضا عبداله زاده

29

کارشناس

سازمان بازآفرینی شهری

سید علی حسینی

30

مسئول درآمد ها

درآمدهای عمومی

خانم مینا جنتی

31

31291643

کارشناس

برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی

آقای مهدی چشمی

32

معاون برنامه ریزی و فنی و مهندسی

حمل و نقل بار درون شهری

آقای ایمان قفقازی

33

کارشناس

اداره کل امور مالی

آقای جواد زنده دل

34

31295032

کارشناس

اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

آقای علی رنجبر

35

مسئول امور نظارت

منایع انسانی

خانم آمنه قدسی نبوی

36

کارشناس

خزانه داری

آقـای محـمد رضـا سـمیعی

37

کارشناس

نظارت بر نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات و زیرساختهای شهری

حسن نوری

38

31296889

مسؤول امور نوسازی و تحول سازمانی

سازمان پایانه ها

آقای احد ابراهیم زاده

39

رئیس اداره برنامه ریزی

سازمان زمین و مسکن

محمدرضا حبیبی خراسانی

40

کارشناس سرمایه گذاری و مشارکتها

سرمایه گذاری و مشارکتها

خانم "نسترن رضوانی

41

کارشناس شهرسازی

منطقه 11

خانم اعظم صحراگرد

42

کارشناس

خدمات شهری

آقای سید مهدی رسول زاده

43

عضو کمیته نوآوری و خودکفایی

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیته نوآوری و خودکفایی

سید مهدی هاشمی راد

44

31292616

کارشناس نوآوری

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیته نوآوری و خودکفایی

آقای داود ملک

45

کارشناس

شرکت ترافیک هوشمند الیت

آقای مهندس محمد مهدی زاده

46

کارشناس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

سازمان میادین

آقای مسعود عطاری

47

کارشناس

ستاد امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از حقوق شهروندی

آقای یوسف اسماعیل زاده

48

کارشناس

امور بانوان

خانم مریم آخرتی

49

کارشناس

گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی،فرهنگی

خانم پریا حنائی

50

مسوول امور افکارسنجی

روابط عمومی و امور بین الملل

آقای مهدی دانش

51

31292394

کارشناس

هسته گزینش

خانم مهندس حکیمه کشمیری

52

31295634

کارشناس

منطقه 10

خانم زهرا معروف

53

کارشناس

شرکت بهره برداری قطار شهری

آیدین سرانی و سید محمد قویم ساداتی

54

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4329946835836
Qt: 2.4432332515717