سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰ ۱۸۳
چچ

کارشناسان نوآوری شهرداری

جمعی از بهترین کارشناسان شهرداری مشهد گردهم آمده اند تا ایده پردازان و صاحبان کسب و کارهای نوپا بتوانند طرح ها و ایده های شهری خود را با ایشان مطرح کرده و در خصوص اجرایی شدن آنها مشاوره بگیرند.

شماره تماس

سمت

نام مجموعه

نام و نام خانوادگی

ردیف

9151083066

کارشناس

شهرداری منطقه 5

خانم معصومه جوادی نیا

1

9126105383

مشاور عالی و دبیر شورای مدیران معاونت شهرسازی و معماری

معاون شهرسازی و معماری

آقای دکتر حسین پور

2

9153887198

کارشناس نوسازی و تحول سازمانی

منطقه 12

آقای علی اخوانی

3

9153186791

کارشناس

اداره کل حقوقی

خانم پریسا سامانی روحانی

4

9155182867

کارشناس بودجه ، برنامه ریزی و آمار

منطقه 9

مهدی عباس زاده

5

9151001625

کارشناس

منطقه 6

سید تقی علوی

6

9371122894

کارشناس

شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

مهدی قربانی

7

9153773877

کارشناس اداره برنامه ریزی منطقه

منطقه 8

آقای امین فیاضی

8

31292611

منطقه 7

اقای سعید دلپذیر

9

31295681

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

خانم سپیده پوررمضان

10

9151082791

کارشناس اداره برنامه ریزی

منطقه 4

آقای مهدی ملکیان

11

9155254474

کارشناس اداره برنامه ریزی

منطقه3

مهدی کریمی

12

9113723075

کارشناس

فضای سبز

محسن حبیبی نوخندان

13

9155180267

کارشناس شهرسازی

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد مقدس

خانم مهندس زهانی

14

9357996191

مدیریت بازاریابی و بهره برداری

مسعود عبادی

15

9153161930

حوزه مدیریت امور شورای اسلامی

آقای علی مقدس یزدی

16

9155594506

مسئول امور برنامه ریزی

حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق

آقای محمد رضا ساران

17

9155024126

مسئول پژوهش و مطالعات

اتوبوس رانی

آقای مهندس سروش صدرائی

18

9156111762

کارشناس

نماینده سازمان اجتماعی فرهنگی

آقای مجتبی جعفرزاده کرمانی

19

9155599865

کارشناس کنترل پروژه

منطقه1

آقای رضا میرمحرابی

20

31298846

کارشناس مطالعات، برنامه ریزی و بازرسی

ترافیک

مهندس فیروزئی

21

31296507

کارشناس

فاوا

آقای علی متولی زاده

22

9155153464

رئیس اداره تدوین رویه ها و کنترل داخلی

امور مجامع و حسابرسی داخلی

آقای امیرحسین مهرآبادی

23

9153146429

کارشناس تکنولوژی نوین

مطالعات طرحهای زیر بنایی

آقای مهندس حامد جعفریان

24

9354575365

کارشناس

اداره کل بهبود محیط زیست شهری

مهندس مهدی بدری

25

9155112304

رئیس اداره درآمد و مشارکت ها

سازمان فردوس ها

جناب آقای سعید بیژنی اول

26

31292705

کارشناس

اداره کل امور شهرسازی

احمد حاجیان فضلی

27

9151042136

کارشناس نوسازی و تحول سازمانی

منطقه2

خانم آلاله صمیمی فر

28

9157040887

کارشناس مطالعات و آمار

سازمان پسماند شهری

رضا عبداله زاده

29

9361712553

کارشناس

سازمان بازآفرینی شهری

سید علی حسینی

30

9155109257

مسئول درآمد ها

درآمدهای عمومی

خانم مینا جنتی

31

31291643

کارشناس

برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی

آقای مهدی چشمی

32

9126408001

معاون برنامه ریزی و فنی و مهندسی

حمل و نقل بار درون شهری

آقای ایمان قفقازی

33

9156465488

کارشناس

اداره کل امور مالی

آقای جواد زنده دل

34

31295032

کارشناس

اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

آقای علی رنجبر

35

9155052640

مسئول امور نظارت

منایع انسانی

خانم آمنه قدسی نبوی

36

9151106171

کارشناس

خزانه داری

آقـای محـمد رضـا سـمیعی

37

9152019533

کارشناس

نظارت بر نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات و زیرساختهای شهری

حسن نوری

38

9151342771

مسؤول امور نوسازی و تحول سازمانی

سازمان پایانه ها

آقای مهدی قندهاری

39

9155101609

رئیس اداره برنامه ریزی

سازمان زمین و مسکن

محمدرضا حبیبی خراسانی

40

9155125935

کارشناس سرمایه گذاری و مشارکتها

سرمایه گذاری و مشارکتها

خانم "نسترن رضوانی

41

9151258050

کارشناس شهرسازی

منطقه 11

خانم اعظم صحراگرد

42

9153253035

کارشناس

خدمات شهری

آقای سید مهدی رسول زاده

43

.

عضو کمیته نوآوری و خودکفایی

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیته نوآوری و خودکفایی

سید مهدی هاشمی راد

44

31292616

کارشناس نوآوری

معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیته نوآوری و خودکفایی

آقای داود ملک

45

9151095293

کارشناس

شرکت ترافیک هوشمند الیت

آقای مهندس محمد مهدی زاده

46

9151016409

کارشناس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

سازمان میادین

آقای مسعود عطاری

47

9156487553

کارشناس

ستاد امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از حقوق شهروندی

آقای یوسف اسماعیل زاده

48

9158572774

کارشناس

امور بانوان

خانم مریم آخرتی

49

9353466229

کارشناس

گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی،فرهنگی

خانم پریا حنائی

50

9151053120

مسوول امور افکارسنجی

روابط عمومی و امور بین الملل

آقای مهدی دانش

51

31292394

کارشناس

هسته گزینش

خانم مهندس حکیمه کشمیری

52

31295634

کارشناس

منطقه 10

خانم زهرا معروف

53

9355099978

کارشناس

شرکت بهره برداری قطار شهری

آیدین سرانی و سید محمد قویم ساداتی

54