شنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۵۷ ۴۳
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2KfZiNmE2YrZhiDZg9mB2LHYp9mG2LMg2YXZhNmKINiv2LEg2YbZiNqv2LHYp9mK2Yog2b7amNmI2YfYtCDZh9in2Yog2YXYr9mK2LHZitiqINit2LPYp9io2K/Yp9ix2Yog2Ygg2KfZgtiq2LXYp9iv

اولین کفرانس ملی در نوگرایی پژوهش های مدیریت حسابداری و اقتصاد

اولین کفرانس ملی در نوگرایی پژوهش های مدیریت حسابداری و اقتصاد

محورهای کنفرانس

مدیریت دولتی:

 • مدیریت دانش
 • نظریه سازمان های دانش بنیان
 • تفکر سیستمی در سازمان و مدیریت
 • مدیریت سرمایه های انسانی و فکری
 • پژوهش های تفسیری در علم سازمان و مدیریت

مدیریت بازرگانی:

 • بازاریابی
 • توسعه بازار
 • بازرگانی بین الملل
 • مشتری مداری
 • تجربه مشتری

اقتصاد:

 • بازار سرمایه
 • بازار پول و بانک
 • ارزهای دیجیتالی
 • مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
 • راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی
 • جایگاه ایران در اقتصاد دانش بنیان

حسابداری:

 • حاکمیت شرکتی
 • اخلاق در حسابداری
 • حسابداری زیست محیطی
 • کیفیت گزارش گری مالی
 • حسابداری مسئولیت های اجتماعی

ثبت نام و اطلاعات بیشتر: https://attarconf.ir/index.php

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پایان: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
No Cache
Gt: 1.6449073155721
Qt: 1.4619669914246