چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۰۳ ۹۲
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: استانی
چچ
2obZh9in2LHYtNmG2KjZhyDZh9in2Yog2YXYtNin2YjYsdmHINin2YrYjCA4INis2YTYs9mHINmF2LTYp9mI2LHZhyAzMCDYr9mC2YrZgtmHINin2Yo=

چهارشنبه های مشاوره ای، 8 جلسه مشاوره 30 دقیقه ای

هشتمین رویداد از سلسله رویداد های چهارشنبه های مشاوره ای

با ارائه حمیدرضا عقیقی؛ طراح محصول در تیم توسعه محصول اسکای روم

با موضوعات:

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری

راه اندازی کسب و کار استارتاپی

بوم ناب و بوم مدل کسب و کار/کار تیمی

نوید یکتای؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان

با موضوع: راه اندازی کسب و کار

بیست و هفتم بهمن ماه 1400

کارخانه نوآوری مشهد

از ساعت 13 تا 15:30

ثبت نام: b2n.ir/4shanbe-8

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
گالری تصاویر
No Cache
Gt: 3.4248933792114
Qt: 1.7274036407471