یکشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۱:۴۶ ۲۴
طبقه بندی: مسئله یابی و ایده پردازی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2K/Yp9mI2LHZiiDYt9ix2K0g2YfYp9mKINio2LHYqtixINin2YrYr9mHINm+2LHYr9in2LLZiiDYqNin2LLYt9ix2KfYrdmKINmF2K7Yp9iy2YYg2LLYqNin2YTZhw==

داوری طرح های برتر ایده پردازی بازطراحی مخازن زباله

رویداد داوری طرح های برتر ایده پردازی بازطراحی مخازن زباله

یکشنبه ساعت ۱۶ ال ۱۹ در کارخانه نوآوری برگزارخواهد شد

علاقه مندان میتوانند در نمایشگاه داوری این رویداد به صورت رایگان شرکت نمایند.

تاریخ شروع: یکشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پایان: یکشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
No Cache
Gt: 1.8274545669556
Qt: 1.7240371704102