دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۴۱ ۱۳۹
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2LHZhdiyINmIINix2KfZh9mQINin2LHarw==

رمز و راهِ ارگ


رمز و راه ارگ، بازی ماجراجویی شهری

برای خیلی از ما وقت هایی بوده که پای صحبت بزرگ تر ها نشسته ایم و از مشهد قدیم قصه ها شنیدیم. از سنگ فرش خیابان ها، آب انبارها، ساختمان ها و حال و روز مردم زمانی نه چندان دور. خاطرات آن روزها روز به روز محو و دور می شوند و اندک نشانه های به جا مانده از آن جای خود را به برج ها و پارکینگ ها میدهند.

بازی رمز و راه ما را به پیمایش و جستجو وا می دارد و چه از این بهتر که گمشده های قدیمی خاطراتمان را بجوییم.این بازی از جنس همان کند و کاو های کودکیمان است. با چیزهای مرموزی که از خانه ها و آدم ها شنیده بودیم. کوچه هایی که تنهایی نباید میرفتیم و ساختمان هایی که خاطه مشترک داشتیم.

در این ماجراجویی همراهیم با آدم هایی که زیاد به فکر شهرشان هستند و قرار است در این حین بخش هایی از تاریخ مشهد را ورق بزنیم.

شکل بازی: اولین تجربه این بازی به شکل رویداد برگزار خواهد شد. تیم ها با فاصله زمانی مشخص و با مسیرهای متفاوت در رویداد شرکت خواهند کرد و هر تیم بین دو تا سه ساعت در فضای بازی خواهد بود.

بازی شامل دو فاکتور نقشه خوانی و پیدا کردن آدرس ها و حل کردن رمز ها و معماهاست. حل آخرین رمز قبل از زمان تعیین شده نشان دهنده موفقیت در بازی خواهد بود. لازم به ذکر است در این رویداد رقابتی در بین تیم ها وجود ندارد و هر تیم صرفا توان فکری و همکاری خود را محک می زند.

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۰۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پایان: پنجشنبه, ۰۵ اسفند ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: بافت تاریخی مشهد
آدرس محل برگزاری: محله ارگ
عناوین نشست ها:

ثبت نام

No Cache
Gt: 1.9193552335103
Qt: 1.830272436142