سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۷ ۱۶۶
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: استانی
چچ
2YXZitmE2KfZhiDZhtmI2KLZiNix2Yog2YbZh9mFINio2Kcg2KfYsdin2KbZhyDYqNix2YbYpyDZg9m+2YrYqtin2YQ=

میلان نوآوری نهم با ارائه برنا کپیتال

در هشتمین رویداد میلان نوآوری

بابک بخشی زاده مدیر عامل و مدیر سرمایه گذاری برنا کپیتال ارائه می دهد.

سه شنبه 14 دی ماه 1400

از ساعت 17 تا 19

کارخانه نوآوری مشهد

ثبت نام: evnd.co/QEzRf

تاریخ شروع: سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان: سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
محورهای رویداد:

1. مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری در دنیای امروز

2. یرمایه گذاران موفق دنیا چگونه به کسب و کارها نگاه می کنند؟

3. مورد کاوی مبانی سرمایه گذاری؛ صفر تا صد ارزش گذاری یک کسب و کار

4. تاثیر پیشرفت های تکنولوژیک و روند های اخیر بر صنعت مالی و سرمایه گذاری

5. پنل پرسش و پاسخ سرمایه گذاری

عناوین نشست ها:

ثبت نام: evnd.co/QEzRf

گالری تصاویر
No Cache
Gt: 2.6555673281352
Qt: 1.3911485671997