دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰ ۱۹۱
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2KfZiNmE2YrZhiDZhti02LPYqiDYqtiu2LXYtdmKINio2Kcg2YXYrdmI2LHZitiqINi12KfYr9ix2KfYqiDZhdit2LXZiNmE2KfYqiDYr9in2YbYtCDYqNmG2YrYp9mG

اولین نشست تخصصی با محوریت صادرات محصولات دانش بنیان

اولین نشست تخصصی با محوریت صادرات محصولات

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
سخنرانان:

دکتر هادی اسکندری؛ دکتری اقتصاد بین الملل

-معاون هلدینگ سرمایه گذاری آریان اینوست جمهوری تاجیکستان وابسته به آریان بانک

-مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه تجارت شرق جمهوری تاجیکستان

دکتر فاضل خیاط

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

دکتر ایمان اسدی

رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری و نوآوری

مصطفی مکارم

مدیر عامل شتابدهنده کسب و کار فردوسی

جهت ثبت نام کلیک فرمایید

No Cache
Gt: 2.1911366780599
Qt: 2.2815780639648