پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰ ۳۰۴
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: استانی
چچ
2LHZiNmK2K/Yp9ivINmF2YbYqtmI2LHZitmG2q8g2YbYtNin2YbZiiAz

رویداد منتورینگ نشانی 3

رویداد نشانی 3 به منظور توانمند سازی کسب و کارهای منطقه حر


25 آبان ماه 1400
ساعت 9 صبح

تاریخ شروع: سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰
تاریخ پایان: سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: بلوار حر، حر ۲ داخل بوستان نصرت
آدرس محل برگزاری: فرهنگسرای نصرت
No Cache
Gt: 1.1023958524068
Qt: 0.66772937774658