دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳ ۷۹
طبقه بندی: هم آفرینی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2KjZitiz2Kog2Ygg2b7Zhtis2YXZitmGINmH2YUg2KLZgdix2YrZhtmKINmF2LTZh9iv

بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد

بیست و پنجمین هم آفرینی مشهد با موضوع طراحی مدل های نوآورانه اقتصادی برای بهره برداری از بناهای هویتی برگزار خواهد شد.

جهت فرآیند ثبت نام و کارگاه ها به اطلاعات پوستر مراجعه فرمایید.

رویدادهای هم آفرینی محیطی برای هم افزایی و تعامل برای رسیدن به مدل های نوین در طراحی مدلهای نوآورانه و خلاقانه برای توسعه کیفیت پروژه های خلاق است.

جهت ثبت نام در رویداد به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://www.roshdana.com/hamafarini25

تاریخ شروع: دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰
تاریخ پایان: پنجشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
No Cache
Gt: 0.92088270187378
Qt: 0.44732165336609