دوشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۳ ۲۱۱
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2LHZiNmK2K/Yp9ivINmB2YrZhiDYqtmDINmF2LTZh9iv

رویداد فین تک مشهد

رویداد فین تک مشهد با محوریت پی تک . لِند تک در خرداد ماه 1400 در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار خواهد شد.

این رویداد به همت مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن فین تک ایران، مجموعه پی پینگ، کارخانه نوآوری مشهد و شتابدهنده کسب و کار فردوسی برگزار می گردد.

تاریخ شروع: دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ پایان: دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش
سخنرانان:
احمد رضا منصوری،مدیرعامل پی پینگ
قاسم رادمان، مدیرعامل ID Pay
مصطفی نقی پورفر،دبیر انجمن فین تک ایران
رضا قربانی، سردبیر راه پرداخت
محمد مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین تک ایران و مدیرعامل جیبیت
مصطفی امیری، مدیرعامل و هم بنیانگذار زرین پال
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار
محمدرضا آشتیانی، هم بنیان گذار قسطا