شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۲۵ ۱۳۵
طبقه بندی: هم آفرینی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2YfZhSDYotmB2LHZitmG2Yog2KjZitiz2Kog2Ygg2obZh9in2LHZhQ==

هم آفرینی بیست و چهارم

هم آفرینی محیطی برای هم افزایی و تعامل برای رسیدن به مدل های نوین در طراحی مدل کسب و کار است.

این رویداد، مکانی برای حضور متخصصین و طراحان شهری در کنار کارشناسان فناوری می باشد و هدف آن جهت دهی به ایده های خلاقانه شهری می باشد.

این همایش در سه روز آخر هفته برگزار می شود و در کنار منتورهایی که تجربه حضور در فضای کسب و کار دارند، امکان بهبود طرح های کسب و کاری فراهم است.

حضور طراحان و معماران شهری در کنار فعالان اکوسیستم استارتاپی موقعیتی است که می تواند کسب و کارهای شهری را توسعه دهد و تحقق شهر هوشمند و بانشاط را تسریع بخشد.

هدف نهایی از هم آفرینی، چیزی مانند تحقیق و طراحی در رابطه با موضوعی است که در نهایت به ارزش آفرینی ختم شود.

به این صورت که شرکت کننده ها باید درباره تجربه کاربری بهتر و ارائه سرویس و خدمات مطلوب تر از جانب شرکت ها وسازمان ها، راه حل های جذاب و کاربردی ارائه دهند.

منظور از ارزش آفرینی برای مشتری این است که تولید کالا یا خدمات به گونه ای انجام شود که مشتری، حاضر شود برای آن هزینه ای پرداخت کند و بسیار واضح است که مشتری زمانی برای کالا یا خدماتی پول پرداخت میکند،که برایش مفید باشد و نیازش را تامین کند.

سرفصلها و کلیات

 • برنامه ها و سیاست های سازمان بازآفرینی در ساخت و توسعه مسکن
 • سیاستهای مسکن شهری
 • مفهوم هوشمندی در حوزه مسکن
 • ارتباط الگوی سکونت و طراحی مسکن
 • مفهوم تراکم در طراحی مسکن در محلات هدف
 • دگردیسی الگوهای سکونت متاثر از تغییرات مورفولوژی شهری
 • بوم مدل کسب و کار
 • تجربه عملی طراحی مسکن دردسترس در لندن
 • اقتصاد مسکن
 • الگوهای طراحی مسکن
 • رویکرد بازآفرینی مسکن شهری
 • تجربه طراحی خانه های حمایتی با هدف جمع آوری زاغه نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ
 • چالش مسکن در استطاعات در بافتهای فرسوده شهری
 • نگاهی بر تجارب مسکن قابل استطاعت، از الگوهای مدرنیستی تا معماری معاصر بومی

تاریخ شروع: شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پایان: شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آدرس محل برگزاری: به صورت مجازی
No Cache
Gt: 1.2258486747742
Qt: 0.8781590461731