یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۵۵ ۲۷۷
طبقه بندی: اکو سیستم استارتاپی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2LHZiNmK2K/Yp9ivINin2YrYr9mHINm+2LHYr9in2LLZiiDYqtin2YXZitmGINmF2KfZhNmKINis2YXYudmKINiu2YrYsdiu2YjYp9mH2KfZhtmH

رویداد ایده پردازی تامین مالی جمعی خیرخواهانه

رویداد ایده پردازی تامین مالی جمعی خیرخواهانه با تکیه بر محور های زیر:

۱.روش ها و ابزارهای تامین مالی خیرخواهانه در مدیریت شهری

۲.روش های نوین اشتغال زایی و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر

۳.فرهنگ سازی ترویج مسئولیت اجتماعی و کمک های داوطلبانه

۴.بیزنس پلن اجتماعی با تکیه بر کاهش هزینه ها و مشارکت عمومی

اطلاعات بیشتر و ارسال ایده ها در: idea.mashhad.ir

مهلت ارسال ایده ها و داوری ایده ها:۱۹ اسفند ماه

در رویداد تامین مالی جمعی خیر خواهانه، کارخانه نوآوری مشهد

جوایز: نفر اول: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

نفر دوم: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نفر سوم: ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جایزه نقدی

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پایان: سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: کارخانه نوآوری مشهد
آدرس محل برگزاری: بلوار کوثر، میدان پژوهش