پنجشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۰۸ ۲۷۱۸
طبقه بندی: رویدادهای صفحه اصلی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
وبینار چالش های برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران

وبینار چالش های برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران

پیش کنفرانس نهمین دوره ملی و دومین دوره بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری به مناسبت روز جهانی برنامه ریزی شهری برگزار می گردد.

شنبه مورخ 17 آبان ماه 1399 از ساعت 16 الی 20 بصورت مجازی از طریق profile.ir/upmc9

تاریخ شروع: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان: شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: به صورت مجازی
آدرس محل برگزاری: profile.ir/upmc9
محورهای رویداد:

محور ویژه: شهرهای آینده و تغییرات اقلیمی
1- توسعه پایدار اجتماعی و شهرهای آینده
2- توسعه پایدار اقتصادی و شهرهای آینده
3- توسعه پایدار زیست‌محیطی و شهرهای آینده
4- توسعه پایدارنهادی ـ مدیریتی شهرها
5-توسعه پایدار کالبدی-فضایی و شهرهای آینده

عناوین نشست ها:

چالشهای برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران

سخنرانان:

دکتر کرامت الله زیاری، استاد دانشگاه تهران و رئیس کارگروه برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر ابوالفضل مشکینی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن برنامه ریزی شهری ایران

دکتر محمد اجزاء شکوهی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر علمی کنفرانس

دکتر فرزانه ساسان پور، دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر صدیقه لطفی، استاد دانشگاه مازندران

دکتر محمد رحیم رهنما، استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مصطفی امیر فخریان، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر اجرایی نشست

گالری تصاویر