سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۸ ۵۰۰
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2YXZh9mG2K/Ys9mKINiq2LrZitmK2LEg2K/YsSDZhtmK2KfYsiDZhdi02KrYsdmK2KfZhg==

مهندسی تغییر در نیاز مشتریان

مهندسی تغییر در نیاز مشتریان

سلسله کارگاه های آنلاین وبی ورک

مهندسی تغییر در نیاز مشتریان؛ چهارشنبه 2 مهر ماه از ساعت 18 تا 20

این جلسات با هدف تقویت افراد ایده پرداز و آموزش مفاهیم پایه جهت تبدیل ایده به مدل های کسب و کاری برگزار می گردد.
https://www.skyroom.online/ch/lsschool/meeting

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: به صورت مجازی
آدرس محل برگزاری: https://www.skyroom.online/ch/lsschool/meeting
No Cache
Gt: 2.4534587860107
Qt: 2.688553571701