پنجشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۵۴ ۹۱
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: استانی
چچ
رویداد ایده پردازی معاونت فرهنگی و هنری شهرداری مشهد

رویداد ایده پردازی معاونت فرهنگی و هنری شهرداری مشهد

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد در راستای حل مسائل شهری در حوزه معاونت فرهنگی و هنری شهرداری مشهد رویداد ایده پردازی حول محور های زیر را به صورت مجازی برگزار می کند:

شیوه های نوین آموزشی و مهارتی جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی

طراحی زیر ساخت های مناسب برای برگزاری برنامه های فرهنگی

ارائه راهکارهای نوین و هوشمند به منظور برگزاری مسابقات و بازی های شهروندی

روش های فعال سازی ظرفیت های هنری در سطح شهر، از جمله(هنر های نمایشی، هنرهای تجسمی، دستی و ترسیمی)

لذا جهت شرکت در رویداد ایده پردازی با پر کردن فرم رویداد ایده پردازی ایده خود را به آدرس ایمیل innovation@mashhad.ir ارسال فرمایید.

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ پایان: جمعه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: به صورت مجازی
آدرس محل برگزاری: به صورت مجازی
محورهای رویداد:

شیوه های نوین آموزشی و مهارتی جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی

طراحی زیر ساخت های مناسب برای برگزاری برنامه های فرهنگی

ارائه راهکارهای نوین و هوشمند به منظور برگزاری مسابقات و بازی های شهروندی

روش های فعال سازی ظرفیت های هنری در سطح شهر، از جمله(هنر های نمایشی، هنرهای تجسمی، دستی و ترسیمی)