شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲ ۴۳۱
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: استانی
چچ
2LHZiNmK2K/Yp9ivINin2YrYr9mHINm+2LHYr9in2LLZiiDZhdi52KfZiNmG2Kog2LnZhdix2KfZhtiMINit2YXZhCDZiCDZhtmC2YQg2Ygg2KrYsdin2YHZitmDINi02YfYsdmK

رویداد ایده پردازی معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد در راستای حل مسائل شهری در حوزه معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری رویداد ایده پردازی حول محور های زیر را به صورت مجازی برگزار می کند:

راهکارهای جلوگیری از سرقت و آسیب به تجهیزات و تاسیسات التریکال و مکانیکال درمعابر شهری(از جمله باتوم های استوانه ای و...)

شیوه های کاهش مصرف انرژی و آب در تاسیسات شهری

راهکار های افزایش ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی در تاسیسات الکتریکال

روش های کم هزینه تامین برق اضطراری

راهکار های افزایش طول عمر و رویت پذیری رنگهای ترافیکی و کاهش هزینه های نگهداری آن

روشهای جلوگیری از کدر شدن چراغ های ال ای دی در تقاطع و چهارراه ها و جایگزین آنها

لذا جهت شرکت در رویداد ایده پردازی با پر کردن فرم رویداد ایده پردازی ایده خود را به آدرس ایمیل innovation@mashhad.ir ارسال فرمایید.

تاریخ شروع: شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹
تاریخ پایان: شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۹
آدرس محل برگزاری: به صورت مجازی
محورهای رویداد:

راهکارهای جلوگیری از سرقت و آسیب به تجهیزات و تاسیسات التریکال و مکانیکال درمعابر شهری(از جمله باتوم های استوانه ای و...)

شیوه های کاهش مصرف انرژی و آب در تاسیسات شهری

راهکار های افزایش ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی در تاسیسات الکتریکال

روش های کم هزینه تامین برق اضطراری

راهکار های افزایش طول عمر و رویت پذیری رنگهای ترافیکی و کاهش هزینه های نگهداری آن

روشهای جلوگیری از کدر شدن چراغ های ال ای دی در تقاطع و چهارراه ها و جایگزین آنها

No Cache
Gt: 1.9186499913534
Qt: 1.817836523056