یکشنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰ ۳۷۱
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2LTYp9mG2LLYr9mH2YXZitmGINmH2YUg2KLZgdix2YrZhtmKINmF2LTZh9ivOiDYrtmE2YIg2LHYp9mH2YPYp9ix2YfYp9mKINmH2YjYtNmF2YbYryDYqNix2KfZiiDYqtmI2LPYudmHINio2KfYstin2LEg2Ygg2YPYs9ioINmIINmD2KfYsdmH2KfZiiDZhdit2YTZhw==

شانزدهمین هم آفرینی مشهد: خلق راهکارهای هوشمند برای توسعه بازار و کسب و کارهای محله

رویدادهای هم آفرینی محیطی هم افزا و تعاملی برای رسیدن به مدل های نوین در طراحی مدل های نوآورانه و حلاقانه برای توسعه کیفیت و کسب و کار است. متخصصین و علاقمندان به موضوعات می توانند در این رویداد شرکت نمایند.

مهلت ارسال ایده: 29 خرداد ماه 1399

هماهنگی و ارسال ایده: 09052659370

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ پایان: یکشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: مرکز نوآوری شهری
آدرس محل برگزاری: رویداد به صورت مجازی برگزار می شود
محورهای رویداد:

خلق ایده های نوآورانه برای توسعه ظرفیت های هوشمند در خدمات ومدیریت شهری و مدیریت شیوه بیماری های اپیدمیک

نقش نوآوری در طراحی تجربه زیست مسئولانه در شهر و فضاهای عمومی

مخاطبان:

طراحان خدمات و تجربه، هنرمندان، طراحان گرافیک، معماری و علاقمندان به استارتاپ ها و کسب و کارهای هوشمند و شهری

No Cache
Gt: 1.9093066851298
Qt: 1.8479750156403