چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۷ ۸۵
طبقه بندی: مرکز نوآوری شهری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
2LPZhNiz2YTZhyDZiNio2YrZhtin2LHZh9in2Yog2YXYsdmD2LIg2YbZiNin2ZPZiNix2Yog2LTZh9ix2Yo6INmF2LPZitixINiq2YPYp9mF2YQg2LTYqtin2KjYr9mH2YbYr9mHINmH2Kcg2K/YsSDYr9mG2YrYp9iMINio2Kcg2KrYp9mD2YrYryDYqNixINi02KrYp9io2K/Zh9mG2K/ZhyDZh9in2Yog2LTZh9ixINmH2YjYtNmF2YbYrw==

سلسله وبینارهای مرکز نوآوری شهری: مسیر تکامل شتابدهنده ها در دنیا، با تاکید بر شتابدهنده های شهر هوشمند

سلسله وبینارهای مرکز نوآوری شهری با عنوان " وبی تاک "
مسیر تکامل شتابدهنده ها در دنیا، با تاکید بر شتابدهنده های شهر هوشمند

ارایٔه دهنده:
مصطفی مکارم، مدیر شتابدهنده کسب و کار فردوسی
یاسر کراچیان، مدیر تجاری سازی دانشگاه یورک تورنتو
میزبان: علی ماجدی، هم بنیانگذار مرکز آموزش و شتابدهی فانو
زمان: پنجشنبه 8 خرداد ماه 1399
ساعت 22 ثبت نام از طریق لینک ذیل:
https://eseminar.tv/wb8847

با همکاری شرکت فناور آوین سرگرمی آویژه و مرکز آموزش و شتابدهی فانو

در ادامه ی رویداد های مرکز نوآوری شهری که در سال گذشته برگزار گردیده است، چناچه در یکی از رویداد های بلاکچین و آینده کسب و کار، گیمیفیکیشن و کاربرد آن در کسب و کارهای شهری، فیناپ مشهد و مدیران چگونه استخدام می کنند حضور داشته اید مشخصات خود و نام رویداد را برای ما ارسال تا کدتخفیف حضور را برایتان ارسال نماییم.

این نکته رو هم اضافه کنیم که در راستای مسیٔولیت اجتماعی مرکز نوآوری شهری درآمدهای حاصل از ثبت نام افراد در این وبی تاک ها صرف امور خیریه خواهد شد.

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ پایان: پنجشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
نام محل برگزاری: مرکز نوآوری شهری
آدرس محل برگزاری: رویداد به صورت مجازی برگزار می شود